Ørbæksvej 11, 2970 Hørsholm

Bogføring og Administration

print denne side

EPA Regnskab tilbyder at finde en flexibel løsning, som passer til netop din virksomhed.

Du kan dagligt kontakte os mellem kl. 09:00 og 16:00, uanset hvilket produkt du måtte vælge.

Du kan vælge at få regnskabet lavet på din virksomheds eget regnskabssystem eller på EPA Regnskabs bogføringssystem. Vi anvender C5 v. 2008 til bogføring og MS Office til bl.a. afstemninger og budgetopfølgning.

Vi har erfaring med regnskabssystemer som f.eks. Concorde C4, Concorde C5, Navision Attain, Navision og e-conomic. Som lønningsbogholderi anvender vi typisk Dataløn, ProLøn og Danløn. Til et mindre antal medarbejdere benytter vi et internt lønningssystem i EPA Regnskab.

Vi anbefaler altid et uforpligtende møde for at finde den løsning der passer bedst til vores kunder og for at finde frem til det mest realistiske prisniveau/tidsforbrug. 

"Klik et tilbud" eller kontakt os for yderligere information.

Information om priser og serviceydelser beskrives nedenfor


Vores faste timepriser

Kr. 425,-/time + moms

 • Opgaver der falder ind under de almindelige bogføringsopgaver og den daglige drift jvf. generel service 

 

Kr. 525,-/time + moms

 • Opstart af nye kunder

 • Opgaver der er akutte eller falder uden for de daglige opgaver

 • Budgetopfølgning

 
Tilbage til toppen

Generel service

 • Daglig finansbogføring efter bilag og/eller kasserapporter
 • Debitorer
  • fakturering
  • bogføring
  • opfølgning og rykning af debitorer
 • Kreditorer
  • betalinger
  • bogføring
 • Lønninger
  • 14 dages løn eller månedsløn
  • indberetning til SKAT, ATP mf.
 • Momsregnskab
 • Måneds - eller kvartalsregnskaber, inkl. afstemninger
 • Regnskab klargjort til revisionsgennemgang
 • Ejendomsadministration
  • udsendelse af huslejeopkrævninger
  • opfølgning af huslejeindbetalinger
  • varmeregnskab
  • driftsregnskab
 
Tilbage til toppen

Løsning af arbejdsopgaver

100% outsourcing: 

Vi sørger for at alle regnskabsmæssige opgaver bliver udført løbende i henhold til aftale med kunden.

 • Daglig bogføring efter bilag og/eller kasserapporter
 • Debitorer
  • fakturering
  • bogføring
  • opfølgning og rykning af debitorer
 • Kreditorer
  • betalinger
  • bogføring
 • Lønninger
  • 14 dages løn eller månedsløn
  • indberetning til SKAT, ATP mf.
 • Momsregnskab
 • Måneds - eller kvartalsregnskaber, inkl. afstemninger
 • Regnskab klargjort til revisionsgennemgang

 

Delvis outsourcing: 

Vi sørger for at nogle af de regnskabsmæssige opgaver bliver udført løbende i henhold til aftale med dig, men du vælger selv at varetage nogle af opgaverne, som f.eks. fakturering og rykning af debitorerne og/eller betaling af kreditorerne.

 

 • Daglig bogføring efter bilag og/eller kasserapporter
 • Debitorer
  • fakturering
  • bogføring
  • opfølgning og rykning af debitorer
 • Kreditorer
  • betalinger
  • bogføring
 • Lønninger
  • 14 dages løn eller månedsløn
  • indberetning til SKAT, ATP mf.
 • Momsregnskab
 • Måneds - eller kvartalsregnskaber, inkl. afstemninger
 • Regnskab klargjort til revisionsgennemgang

 

Oprydning: 

Oprydning og strukturering af forsømte regnskaber.

 

Controlling: 

Opfølgning på bogføring, afstemninger, periodiseringer mv. inden måneds- eller kvartalsregnskab bliver færdiggjort.

 

Administration: 

Kontakt til offentlige myndigheder, huslejeopkrævning, varmeregnskab og brevskrivning.

 

Konsulentydelser:

Enkeltstående opgaver efter aftale, f.eks. strukturering af bogholderifunktionen i nystartet virksomhed.

 

Tilbage til toppen

Brancheerfaring

EPA Regnskab kan tilbyde regnskabsløsninger indenfor alle brancher.

Nedenfor er angivet de brancher vi har specifik erfaring med.

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Forlag
 • Fotografer
 • Hospice
 • Håndværkere
 • Import/export virksomheder
 • IT-virksomheder
 • Købmandsbutikker
 • Medicinalvirksomheder
 • Modetøjsbutikker
 • Musikere
 • Optikere
 • Produktionsvirksomheder
 • Rejsebureauer
 • Restauranter
 • Selvejende institutioner
 • Selvstændige konsulenter
 • Tele- og dataoperatører

 

Tilbage til toppen

Eksempler på løsninger:

Erhver ny opgave er forskellig fra den foregående og derfor er den bedste løsning for dig, at aftale et uforpligtende møde, hvor din virksomheds behov blive belyst. De nedenstående eksempler er til orientering.

Eksempel 1: Lille regnskab - Du ordner bilagene!

Antal bilag: ca. 150 pr. kvartal.

Du sørger for følgende:

 • finansbilag (dvs. bilag for alt hvad der er indsat og hævet i banken) sidder i datoorden i mappen 
 • kontoudtog fra banken er udskrevet, debitor- og kreditorfakturaer er udskrevet og sidder i mappen.

Vi sørger for følgende: 

 • tjek med banken
 • kontering
 • bogføring
 • afstemning 

Det bliver til ca. 12 timer pr. kvartal.

 

Eksempel 2: Større regnskab - Du sørger for et minimum!

Antal bilag: ca. 300 pr. måned

Du sørger for følgende:  

 • månedsløn
 • fakturering 

Vi sørger for resten:  

 • Finansbilagene afstemmes med banken 
 • Kontering 
 • Bogføring
 • Afstemninger  
 • Betaling af kreditorerne 
 • Rykning af debitorerne 
 • Kontering, bogføring og afstemning af kreditorer 
 • Kontering, bogføring og afstemning af debitorer 
 • Besvarelse af breve fra offentlige myndigheder, revisorer mv. 

Det bliver til ca. 7 timer pr. uge.

 

Tilbage til toppen


Ejendomsadministration

Vi tilbyder:

 • Udsendelse af huslejeopkrævinger
 • Opfølgning og rykning af lejere
 • Varmeregnskab mv.
 • Bogføring af finansbilag
 • Bogføring af huslejeopkrævninger
 • Bogføring og betaling af kreditorer
 • Momsregnskab
 • Måneds- eller kvartalregnskab inkl. afstemninger
 • Regnskab klargjort til revisorgennemgang
 • Ejendommens budgetopfølgning
 
Tilbage til toppen

EPA Regnskabs IT system

Vi tilstræber at have en så flexibel og sikker IT løsning som muligt. Vores nuværende regnskabssystem er C5 version 7.0 Server/Client. Denne løsning sikrer, at alle data gemmes centralt, samt at backup foretages automatisk dagligt.

Vi anvender Trend Micro antivirus, firewall og antispam til sikring af data.

Remote bogføring på dit system kan være en mulighed, hvor vi sidder på EPA Regnskabs kontor og har adgang til din PC'er/bogføringssystem.

 

Tilbage til toppen